KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 02-09-2022 12:41

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN FOTOĞRAF MARATONU

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN FOTOĞRAF MARATONU

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 1. Uluslararası Şanlıurfa Fotoğraf Maratonu kayıtları başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden kente gelen fotoğraf tutkunları maratonda kentin tarihi ören yerlerini fotoğraflayacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu iş birliğiyle Şanlıurfa’da 1. Uluslararası Şanlıurfa Fotoğraf Maratonu düzenlenecek. İlk kez düzenlenecek olan etkinlik için fotoğraf sanatçıları kente gelmeye başladı. 

En güzel fotoğraf karelerinin çekileceği Şanlıurfa’da düzenlenecek olan ödüllü yarışmada fotoğraf tutkunları tarihi ve turistik alanları yakından görme fırsatını bulacak.

Fotoğraf maratonunda birinciye altın madalya ile 15.000 TL, ikinciye Gümüş madalya ile 10.000 TL üçüncüye Bronz madalya ile 7.500 TL ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık ödülü 10.000 TL, Drone özel ödülü 5.000 TL ve ayrıca yarışmada mansiyon ödülleri verilecek.

Fotoğraf sanatçıları için Kayıt tarihi 1 Eylül 2022 saat 09:00 başlayacak. En son fotoğraf teslim tarihi ise 4 Eylül 2022 saat 16:00’da sona erecek. Teslim alınan fotoğraflar 4 Eylül saat 18: 00’da Seçici kurul toplantısında değerlendirilecek.

Kente gelen fotoğraf tutkunları Balıklıgöl platosunda yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Turizm Enformansyon ofisinde kayıt yapmaya başladı. 

ULUSLARARASI ŞANLIURFA FOTOĞRAF MARATONU TEKNİK ŞARTNAME

1.         Yarışma Organizasyonu: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fotoğraf Maratonu gerçekleştirilecektir. 

2.         Konu ve Amaç Medeniyetler şehri olan Şanlıurfa ve tüm ilçelerinin tanıtılmasına katkı sağlamak, şehrin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmaktır. Ayrıca, Şanlıurfa ve tüm ilçelerinde yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın arttırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Seçilecek fotoğraflar ile arşivi zenginleştirmek ve günümüzü yarına taşıyabilmektir.

3.         Yarışma Kategori/Bölümleri Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

4.         Genel Katılım Koşulları

a)         Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Maratonu 1-2-3-4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir.

b)         Fotoğraf Maratonu Seçici Kurul Üyeleri, TFSF Temsilcileri, Düzenleme Kurulu Üyeleri, Yarışma Sekreterleri ve bu kişilerin birinci derece yakınları ile Düzenleme Kurulu tarafından organizasyonda görevlendirilecek kişiler ve haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar katılamazlar. Ayrıca yarışmaya Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi personelleri ve 1. derece yakın akrabaları katılamaz. Yarışma bu maddede belirtilen kişiler dışında, 18 yaş üzeri tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

c)         Yarışmaya katılacak fotoğrafların Şanlıurfa il sınırları içerisinde, şartnamenin “Fotoğraf Maratonu Takvimi ve Programı’’ başlıklı bölümünde belirtilen tarihler ve saatler arasında çekilmiş olması gerekmektedir. Kayıt olmadan önce çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

d)         Yarışmaya katılım ücretsizdir.

e)         Her bir katılımcı yarışmaya en fazla 5 (Beş) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf la katılabilecektir.

f)         Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek; Başvuru No: 063 (Rumuz: 063). Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

g)         Kayıt sırasında katılımcılar yanlarında TC Kimlik kartı veya Pasaportlarını bulundurmak zorundadır.

h)         Katılımcılar kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını fotoğraf maratonu boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.

i)          Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve makinenin seri numarası alınır. Katılımcının T.C. kimlik kartı bulunması gereklidir. Fotoğraf Maratonu, her yarışmacı için kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacaktır. Bu fotoğraf, yarışmacı tarafından ödül törenine kadar saklanacak, gerektiğinde beyan edilecektir. Çekilen fotoğrafın exif bilgileri (çekildiği tarih ve saati) kayıt sırasında kaydedilecektir. Bir makine bir kişi adına kayıt yaptırılabilir, aynı makine ile ikinci bir kişinin başvurusu kabul edilmeyecektir. Birden fazla fotoğraf makinesi kullanımı durumunda her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif bilgilerinin kayıt ettirilmesi gerekecektir.

j)          Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksine davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

k)         Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. 

l)          Yarışmaya başkasının fotoğrafını teslim eden, teslim ettiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan ve/veya kendisine ait fotoğrafı bu amaçla başkasına kullandıran kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

m)       Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmak koşuluyla basit müdahaleler kabul edilecektir. Fotoğraf, orijinal yapısı bozulmayacak oranda kadrajlanmış ve fotoğrafın kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış olabilir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır.

n)         Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar ve fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Panoramik fotoğraflar kabul edilecektir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır. İnsanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla yapılacak çekimler için alınacak izin ve tüm sorumluluk katılımcıya aittir.

o)         Katılımcılar teslim ettikleri fotoğrafların şartnamede belirtilen süreler içerisinde çekilmiş olduğunu ve basit müdahaleler dışında herhangi bir müdahalede bulunmadığını kabul etmiş sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlara kural ihlali işlemi uygulanır.

p)         Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

q)         Düzenleyici kurum, jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir. 

r)         TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcı kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

s)         Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

t)         Yarışmacılar doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadırlar. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur. 

u)         Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb unsurların saptanması halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır.

v)         Fotoğraf Maratonu ve yarışmaya katılım için gelecek olan fotoğrafçılar, konaklama, ulaşım ve yemek gibi her türlü giderlerini kendileri karşılayacaktır.

5.         Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar

a)         Katılımcı, ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.

b)         Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu eserleri kurumun basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.

c)         Yarışmaya katılacak fotoğrafların Şanlıurfa il sınırları içerisinde, şartnamenin “Fotoğraf Maratonu Takvimi ve Programı’’ başlıklı bölümünde belirtilen tarihler ve saatler arasında çekilmiş olması gerekmektedir. Kayıt olmadan önce çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez

d)         Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hiçbir koşul altında fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.

e)         Fotoğraf Maratonu sonucunda ödül alamayan ve sergilenmeye hak kazanamamış fotoğraflardan biri veya birkaç tanesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerek görüldüğü takdirde, fotoğraf sahibine sergileme bedeli kadar bir satın alma bedelinin ödenmesi kaydı ile satın alınarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi fotoğraf arşivine kazandırılacaktır. Bu fotoğraflar için de yukarıda belirtilen hak ve koşullar geçerli olacaktır.

f)         Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

g)         Ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.

h)         Ödül alan eserler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi http://www.sanliurfa.bel.tr web sayfasında ve sosyal medya (Facebook, instagram, twitter) hesaplarında yayınlanacaktır.

i)          Yarışmada ödül ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.

j)          Şartnamede belirtilen ödüller yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu tarafından istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

k)         Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

l)          Katılımcılar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Maratonu’na kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6.         Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi

a)         Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır. (Örnek: 063).

b)         Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir (Örnek; 063_1, 063_2, …).

c)         Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.

d)         Seçici Kurul şartlara uymayan fotoğrafları açıklama yapmadan yarışma dışı bırakabilir. Seçilecek fotoğraflara itirazlar olması halinde Seçici Kurulun kanaati esastır.

e)         Yarışmaya katılacak fotoğraflar 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalıdır.

f)         Fotoğrafların teslimi 4 Eylül 2022 saat 16.00’da kesinlikle sona erecektir.

g)         Fotoğrafların teslim veya gönderim aşamasında oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

7.         Fotoğraf Maratonu Takvimi

Ödül alan eserler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi http://www.sanliurfa.bel.tr web sayfasında duyurulacaktır.

1 Eylül 2022 Perşembe

Başvuru Kabul            : 09.00 – 17.00

2 Eylül 2022 Cuma

Başvuru Kabul            : 09.00 – 17.00

3 Eylül2022 Cumartesi

Başvuru Kabul            : 09.00 – 17.00

4 Eylül  2022 Pazar

Başvuru Kabul            : 09.00 – 16.00

Seçici Kurul Toplantısı            : 18:00

6 Eylül 2022 Salı

Sonuç Bildirimi

Kayıt Yeri ve Kayıt Masası:

Kayıt Yeri:Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Balıklıgöl Turizm Enformasyon Bürosu Balıklıgöl Civarı Eyyübiye Polis Karakolu Karşısı

Kayıt Saatleri:

09:00-17:00 saatleri arasında kayıtlar alınacaktır.

8. Ödül-Sergileme-Satın Alma

          TFSF Altın Madalya                                         + 15.000- TL

          TFSF Gümüş Madalya                          + 10.000- TL

          TFSF Bronz Madalya                                        + 7.500- TL

          TFSF Mansiyon (3 Ad.)                                     + 2.000- TL (3 Ad.)

          Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Ödülü         10.000 TL

          Drone Özel Ödülü                                               5.000 TL

          Sergileme (En fazla 30 adet) : 1.000 TL

9.         Seçici Kurul Üyeleri

•          Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ERDAL (Harran Üniv. Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı)

•          Haldun ÖZBUDUN                      (Emekli Öğretim Görevlisi)

•          Sabri KÜRKÇÜOĞLU                 (Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

•          Mahmut ORMANCIOĞLU           Fotoğraf Sanatçısı

•          Hasan YELKEN                            GAFSAD Dernek Başkanı

•          Ümmü KANDİLCİOĞLU             AFIAP Fotoğraf Sanatçısı

•          Mehmet ASLAN                            AFIAP Fotoğraf Sanatçısı

Seçici Kurul en az 3 üyenin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır.

Toplantı tarihinde tüm seçici kurul üyelerinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

10.       TFSF Temsilcisi: Deniz AYDEMİR

11.       Sekreterya-İletişim:

        Koordinatör:       Mehmet Sadık ALİCAN Tel: 0535 615 53 76

        Sekreterya:          Mehmet BARUT Tel: 0530 4011476

                                    Emin BOZ      Tel: 0505 844 40 38

12.       Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF tarafından 2022-066 numara ile onaylanmıştır.

13.       Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

AdminAdmin