EKONOMİ
Giriş Tarihi : 27-09-2023 13:15

Şanlıurfa’da kütlü pamuğun maliyeti açıklandı

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi 2023 yılı tahmini kütlü pamuk üretim maliyetini açıkladı.

Şanlıurfa’da kütlü pamuğun maliyeti açıklandı

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi 2023 yılı tahmini kütlü pamuk üretim maliyetini açıkladı.

Yapılan açıklamada,Türkiye’de 2022 yılında 5,5 milyon dekarda 2,75 milyon ton kütlü pamuk üretimi yapılmış olup, bunun karşılığında 860 bin ton lif pamuk üretimi gerçekleşmiştir. Bu yıl sadece Şanlıurfa’da yaklaşık 2.000.000 dönümden 1.000.000 ton kütlü, 400 bin ton lif üretimi beklenmektedir. Buda Şanlıurfa’nın Türkiye pamuk üretiminin % 40’ı üretmesi demektir.
Bununla birlikte, bu sezonda küresel ve ulusal ekonomilerde yaşanan yüksek enflasyon etkisiyle üretim maliyetlerinin olağanüstü ölçülerde artmasına karşılık ürün fiyatlarındaki artışın maliyetlere oranla sınırlı kalmasının pamuk üretim bilançosunda daralmaya yol açtığı belirtiyor. Bu nedenle gelecek sezonda, eğer gerekli destekleme yapılmayacak olursa, ekim alanları ve üretimin mevcut değerlerini korumasının mümkün olmayacağı öngörülüyor.
Dünyada ve ülkemizde Stratejik bir ürün olan Pamuk, işlenmesi açısından çırçır sanayisinin, lifi ile tekstil sanayisinin, çekirdeği ile yağ ve yem sanayisinin, linteri ile de kâğıt sanayisinin hammaddesi durumundadır. Petrole alternatif olarak pamuğun çekirdeğinden elde edilen yağ, giderek artan miktarda biodizel üretiminde de hammadde olarak kullanılmaktadır. Pamuk bitkisi yüksek katma değeri olan bir ürün. Asıl ve yan ürünleriyle otuz kadar sanayiye ham madde sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Birçok sektörün hammaddesi konumundaki pamuğun üretimini mutlaka arttırmamız gerekmektedir.
Türkiye son 20 yılda tarımsal anlamda dışa bağımlılığını sürekli artırarak 2022 tarımsal ürünlerde yaklaşık 27.848 milyar dolar ithalat yapmıştır, sadece pamukta 2,58 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirmiştir. Oysa düzgün tarım ve destekleme politikalarıyla pamuk üretimimizi artırıp 2,58 milyar doları kendi ülkemizde kalacak ve çiftçi üretimini daha da fazlalaştıracaktır.
Üreticinin üretime devam edebilmesi için maliyetin esas unsurları olan tohum, gübre, ilaç, mazot ve elektrik gibi temel unsurların sübvanse edilmesi artık kaçınılmazdır. Çiftçinin önünü görebilmesi için ürünün alım garantisinin olması gerek ve taban fiyatın hasattan önce belirlenmesi gerekiyor.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube olarak 2023 yılı kütlü pamuk kilogram maliyetini yaptığımız maliyet analizine göre 23.02 TL. Olarak belirledik. Üretim maliyetlerinin bir yılda yüzde 200- 300 artış göstermesinden dolayı kütlü pamuk üretici satış fiyatının enaz 32.22TL’nin altında olmaması gerekiyor. 160 krş olan pamuk prim desteğinin ise enaz 250 krş olması artan maliyetlerden dolayı kaçınılmazdır.

Mustafa YILMAZ
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ŞANLIURFA ŞUBE BAŞKANI

AdminAdmin